பாடம் 01 - பேச்சு

பாடம் 02 - பேச்சு

பாடம் 03 - பேச்சு

பாடம் 04 - பேச்சு

பாடம் 05 - பேச்சு

பாடம் 06 - பேச்சு

பாடம் 07 - பேச்சு

பாடம் 08 - பேச்சு

பாடம் 09 - பேச்சு

பாடம் 10 - பேச்சு

பாடம் 11 - பேச்சு

பாடம் 12 - பேச்சு

பாடம் 13 - பேச்சு

பாடம் 14 - பேச்சு

பாடம் 15 - பேச்சு

பாடம் 16 - பேச்சு

பாடம் 17 - பேச்சு

பாடம் 18 - பேச்சு

நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரி

A

திருமதி. கே.எஸ்.ஆர். பெரேரா
ஆணையாளர்
3ம் மாடி

+94 112 865 478

+94 714 484 561

+94 112 888 928

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

தகவல் அதிகாரி

shaminda

திரு. சமிந்த மஹலேகம்
உதவி ஆணையாளர் (மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் நிர்வாகம்)
3ம் மாடி

+94 112 877 231/p>

+94 718 004 843

+94 112 888 928

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

An error has occurred while processing your request.

404-not-foundYou may not be able to visit this page because of:

  •  an out-of-date bookmark / favourite
  •  a mistyped address
  •  a search engine that has an out-of-date listing for this site
  •  you have no access to this page

If difficulties persist, please contact the System Administrator of this site and report the error below.

404 Page not found